BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR | Didim Özgürses
Bookmarks

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince Olağanüstü olarak 01/06/2020 günü saat 14:oo’de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı bulunan gündem dahilinde toplanacaktır.

GÜNDEM :

1) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 28.05.2020 tarih ve 1470 sayılı “Pazar Yeri İşgal Harçları Ödeme Vadeleri” konulu yazısının görüşülmesi.

2) Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 22.05.2020 tarih ve 1469 sayılı “Borçlanma Yetkisi Verilmesi” konulu yazısının görüşülmesi.

3) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 18.03.2020 tarih ve 159 sayılı “Hibe Araç” konulu yazısının görüşülmesi.

4) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 30.03.2020 tarih ve 184 sayılı “Hibe Araç / 1 Adet İki Tekerlekli Motosiklet ve 1 Adet İki Tekerlekli Motorlu Bisiklet” konulu yazısının görüşülmesi.

5) Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nün 20.05.2020 tarih ve 256 sayılı “Hibe Araç / 2 Adet İki Tekerlekli Motosiklet” konulu yazısının görüşülmesi.

Arşivler