AYDIN’DA DIŞ TİCARET | Didim Özgürses
Bookmarks

Dış Ticaret İstatistikleri, Haziran 2020

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Haziran ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer COŞKUN tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde;

Genel ticaret sistemine göre ihracat %26,0, ithalat %53,3 arttı

İhracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %26,0 artarak 55 milyon 979 bin dolar, ithalat ise %53,3 artarak 22 milyon 92 bin dolar olarak gerçekleşti.

Haziran ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 22. il olurken ithalatta ise 27. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı %69,41 (38 milyon 856 bin dolar) oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %20,31 (11 milyon 367 bin dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %10,27 (5 milyon 750 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Haziran ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı %80,84 (17 milyon 859 bin dolar) oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %12,57 (2 milyon 776 bin dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %6,56 (1 milyon 448 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

Aydın’dan, 2020 yılı Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 7 milyon 583 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 5 milyon 837 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 109 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

Aydın’a, 2020 yılı Haziran ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 6 milyon 287 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 1 milyon 837 bin dolar ile Almanya ve 1 milyon 653 bin dolar ile Ukrayna izledi.

Arşivler