AYDIN İLİ MAYIS AYI İHRACAT PERFORMANSI (2019) | Didim Özgürses
Bookmarks

2019 yılı Mayıs ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 18,1 artarak 71,8 milyon dolara çıktı. Yılın ilk 5 ayında ihracat % 1,9 azalışla 298 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 0,8 azalışla 715,1 milyon dolara geriledi. Mayıs ayında 55,6 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 445 oldu.
İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 5,3 artışla % 0,45 oldu.
İllerin ihracatına bakıldığında; Mayıs ayında 56 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 21. sırada yer aldı.
Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Mayıs ayı ihracatına bakıldığında; %0,27 Yüksek, %44,46 Orta-Yüksek, %4,96 Orta-Düşük ve %50,30 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi.
İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Mayıs ayında 106 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Mayıs ayında 69 ülke ve bölgeye ihracat artarken, 41 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 8 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 6,8 milyon dolar ile İspanya, 6,2 milyon dolar ile ABD ve 3,8 milyon dolar ile Çin Halk Cumhuriyeti izledi. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 23.304,7 artışla Sierra Leone, % 2.325,2 artışla Libya, % 1.906,1 artışla Özbekistan ve % 637 artışla Tayland oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Mayıs ayında Guyana, Myanmar, Panama, Bursa Serb. Bölgesi, Kayseri Serb. Bölgesi, Honduras, Tanzanya, Kenya, Peru, Venezuela, Uruguay, Kotdivuar ve Etiyopya gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı.
Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 14,5 artarak 32,6 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 45,5 oldu. AB’yi 7,8 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 7,3 Milyon dolar ile Uzakdoğu ülkeleri izledi.
Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Mayıs ayında 22 farklı sektör içinde Makine ve Teçhizat 19,4 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 18,7 milyon dolarla Taşocakçılığı ve diğer Madencilik, 11,3 milyon dolar ile Gıda Ürünleri ve İçecek sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Radyo, televizyon, haberleşme teçhizatı ve cihazları” olurken, sektör ihracatını % 46.730,6 oranında artırarak 50.577 dolara taşıdı. “Diğer ulaşım araçları” sektöründe artış oranı % 154,9 olurken “Giyim eşyası” sektörü ihracatını % 136 artırmayı başardı.
Ülkemizin 2019 yılı Mayıs ayı ihracatı % 12,1 artarak 16 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 5 aylık ihracat % 4,9 artışla 72,7 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 2 artışla 171,3 milyar doları aştı. Dış ticaret açığı % 76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 89,7’ye yükseldi.
          Mehmet Yunus ŞAHİN -AYSO Yönetim Kurulu Başkanı

 

Arşivler