Mayıs | 2020 | Didim Özgürses

Bookmarks

Aylık arşiv: Mayıs 2020

Denizlililer Avdan Termik Santralı’nı istemiyor. Termik santrala karşı kurulan platform, santralın yaratacağı tahribatı bilimsel raporlarla paylaştı
Denizli’nin Tavas ilçesindeki Avdan Mahallesi’nde kurulması planlanan termik santrala karşı yurttaşların mücadelesi sürüyor.
Santralın Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun, ilgili bakanlıkta onay sürecine alınmasının ardından, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) ildeki bileşenleri bir araya gelerek Avdan Platformu’nu oluşturdu. Platform bir açıklama yayımlayarak termik santralın yaşamı yok edeceğine dikkat çekti: “Çıkan raporlar açıkça belirtiyor ki Avdan Termik Santralı, yer altından gökyüzüne yüzlerce kilometrekarelik bir alanda tüm canlılar için çok büyük bir tehdit unsurudur. Termik santral 30 yıl çalışacak ancak kül ve atık depolama alanları tamamen temizlense bile işletme kapandıktan tam 60 yıl sonra eski sağlıklı haline kavuşacak.”
Öte yandan platform, santrala karşı gösterilen tepkilerin haklılığını vurgulamak için bilimsel raporları paylaştı:
►Denizden yüksekliği bin metre olan Avdan’a kurulmak istenen santralınn planlanan iki ünitesi birden çalıştığında, bir saatte tam 160 ton atık kül dağılacak.
► Santral bir yılda havaya 8 milyon 93 bin 360 ton karbonmonoksit salacak. Bu da 269 bin 779 hektarlık bir çam ormanın ürettiği oksijeni tüketmesi anlamına gelecek.
►Tarımsal sulama için yetersiz olan kaynaklar kuruyacak. Kirli su, önce bölgedeki göl ve akarsuları, dolayısıyla bu akarsuların döküldüğü Akdeniz’i kirletecek.
►Silsile halinde yeraltından yer üstüne her türlü canlı türü çok ciddi bir kirlilik ve hastalık riski ile karşı karşıya kalacak.
►ÇED raporuna göre termik santral 30 yıl çalışacak ancak kül ve atık depolama alanları tamamen temizlense bile işletme kapandıktan tam 60 yıl sonra eski sağlıklı haline kavuşacak. Termik santralın hayata geçirilmesi bölgedeki binlerce canlı türünün hayatını riske edecek.
►Santral, ekili 120 bin dekar tarım arazisine sahip Kale ve 45 bin dekar tarım arazisine sahip Tavas’ın birleşerek oluşturduğu verimli bir ovanın neredeyse göbeğine kurulacak. Tarım ürünleri tehdit altında.

Ülkemizin ve ilimizin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda bulunan Güvercinada Kalesi sahip olduğu doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerle her yıl yüz binlerce yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın mülkiyetinde olan Kuşadası’nın simgesi Güvercinada Kalesi, Kuşadası Körfezinin girişinde yer almaktadır. Güvercinada üzerinde, Barbaros Hayrettin Paşa tarafından yaptırılan bir iç kale ve İlyas Ağa tarafından yaptırılan surlar yer almaktadır. Bu surlar Mora İsyanı sırasında adalardan ve denizden gelebilecek saldırıları önleyebilmek için yaptırılmıştır.
Bu kültürel mirasımızı dünyaya tanıtmak amacıyla, Valiliğimiz tarafından desteklenen “Ceneviz Ticaret Yolu’nda Akdeniz’den Karadeniz’e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri” dosyası hazırlanarak 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmiştir. Bakanlığımızca da UNESCO’ya başvuru yapılmış ve yapılan değerlendirme sonucu Güvercinada Kalesi 6468 referans numarası ile Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hak kazanmıştır.
Güvercinada Kalesi’nin kültürel mirasının tescillenmesi anlamına gelen bu gelişmenin, Aydın İlimize ve Kuşadası ilçemize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı, Nisan ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Dış ticaret istatistikleri genel ticaret sistemi ve özel ticaret sistemi olmak üzere iki farklı ticaret sistemine göre hesaplanmaktadır. Genel ticaret sisteminde, bir ülkenin ekonomik alanına giren ve ekonomik alanından çıkan mallar kapsanmaktadır. Bu sistemde, ülkenin ekonomik alanını oluşturan serbest bölgeler, gümrük antrepoları ve serbest dolaşım alanına giren veya bu alanlardan çıkan mallar hesaplamalara katılmaktadır. Özel ticaret sisteminde ise, gümrük antrepoları ve serbest bölgeler istatistiklerde yer almamakta, sadece ülkenin serbest dolaşım alanına giren ve bu alandan çıkan mallar kapsanmaktadır.

Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde;

Genel ticaret sistemine göre ihracat %21,7 azaldı, ithalat %35,3 azaldı

İhracat 2020 yılı Nisan ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre %21,7 azalarak 48 milyon 983 bin dolar, ithalat ise %35,3 azalarak 12 milyon 439 bin dolar olarak gerçekleşti.

Nisan ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 20. il olurken ithalatta ise 32. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı %71,30 (34 milyon 923 bin dolar) oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %23,46 (11 milyon 494 bin dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %5,24 (2 milyon 567 bin dolar) oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Nisan ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı %85,50 (10 milyon 636 bin dolar) oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı %9,81 (1 milyon 221 bin dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı %4,56 (568 bin dolar) oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu

Aydın’dan, 2020 yılı Nisan ayında en fazla ihracat yapılan ülke ABD oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 4 milyon 793 bin dolar olarak gerçekleşti. ABD’ni 4 milyon 404 bin dolar ile İspanya ve 3 milyon 843 bin dolar ile Almanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

Aydın’a, 2020 yılı Nisan ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat
3 milyon 865 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 802 bin dolar ile Brezilya ve 778 bin dolar ile Slovakya izledi.

Yabancıların Türkiye’den kaçışı devam ediyor. Yurttaşların döviz hesaplarından çektikleri tutar 350 milyon dolara ulaşırken yabancıların menkul kıymet satış-çıkışları 1,1 milyar dolar oldu!
MB’nin 8 Mayıs haftasına ilişkin verilerine göre yabancı portföy sahipleri bir haftada 227,8 milyon dolarlık hisse senedi, 821,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS), 7,3 milyon dolarlık da şirket iç borçlanma senedi satışı daha yaparak Türkiye piyasalarından çıktı.
Yılbaşından 30 Nisan haftasına kadar yabancı çıkışlarının toplamı 8,4 milyar dolar iken 8 Mayıs haftasındaki 1,1 milyar dolarlık satışla birlikte yabancı çıkışı 9,5 milyar dolara ulaştı ve geçmiş tüm yılların yıllık çıkış tutarını 17 haftada geride bıraktı.
Yabancı çıkışına ilave olarak yurt içi yerleşiklerin yani Türk vatandaşlarının döviz mevduatlarından yaptıkları çekişler de 8 Mayıs haftasında 350 milyon dolar oldu. Böylece bankalarda yurt içi yerleşiklere ait döviz mevduatlarının toplamı 194 milyar 277 milyon dolara düştü.
Türkiye’nin döviz varlıklarındaki süreklilik kazanan erozyon ve yabancıların kesintisiz şekilde çıkışlarını sürdürmesi, swap anlaşması ya da yurt dışından bir başka şekilde likit döviz girişi sağlanamazsa yakın gelecekte dövizde tıkanma noktasına gelinmesi ihtimalini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde;
Toplam araç sayısı 461 231’e ulaştı
2019 yılı Nisan ayında toplam araç sayısı 450 762 iken, 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %2,3 oranında bir artış göstererek 461 231’e ulaştı.
Otomobil sayısı %1,2 arttı
Otomobil sayısı 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,2 artışla 184 481’e ulaştı. Aydın’daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 184 481 adet otomobil, 10 610 adet minibüs, 2 928 adet otobüs, 70 580 adet kamyonet, 8 982 adet kamyon, 133 856 adet motosiklet, 49 053 adet traktör ve 741 adet özel amaçlı araç bulunduğu görülmektedir.
Oransal olarak en fazla artış %5,1 ile özel amaçlı taşıtlarda gerçekleşirken, adet bakımından da en fazla artış 5 188 adet ile motosiklette gerçekleşti.
4 699 aracın devri(1) yapıldı
2020 yılı Nisan ayında Aydın’da toplam 4 699 taşıtın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçlar içinde ilk sırada 2 684 adet ile otomobil yer alırken, ardından 862 adet ile kamyonet, 607 adet ile motosiklet, 351 adet ile traktör, 94 adet ile minibüs, 81 adet ile kamyon, 18 adet ile otobüs ve 2 adet ile özel amaçlı araçlar geldi.
776 aracın trafiğe kaydı yapıldı

2020 yılı Nisan ayında toplam 776 aracın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan araçlar türlerine göre incelendiğinde, ilk sırada 462 adet ile motosiklet yer alırken, ardından, 175 adet ile otomobil, 72 adet ile traktör, 61 adet ile kamyonet, 3 adet ile minibüs, 2 adet ile kamyon ve 1 adet ile otobüs geldi.

Coronavirüse yönelik tedbirler kapsamında, ekiplerimiz kent genelinde dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.
Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz ilçemizde bulunan ibadethanelerde dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. İbadete açılan tüm ibadethanelerin dezenfekte ve ilaçlamasını gerçekleştiren ekipler, yakın zamanda açılması planlanan tüm kamusal alanlarımızda dezenfekte çalışmaları yapacak.
Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu dezenfekte çalışmalarını değerlendiren Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Dezenfekte çalışmalarımız düzenli bir şekilde devam edecektir, bizim önceliğimiz halkımızın sağlığıdır, bu süreci en iyi şekilde yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

İnsan kötüdür.
Kötülüğü, doğayı dönüştürme gücünden gelir.

Birleşmiş milletler çevre koruma programının yeni araştırması, yerkürede
yaklaşık 8 milyon 700 bin canlı türünün yaşadığını söylüyor. Tüm bu canlı
türlerinin temel çabası, doğaya uyum sağlamaktır. Doğaya uyum
sağlayamayan türler süreç içerisinde yok olur. İnsan türünün doğaya uyum
sağlama yeteneği çok sınırlı olmasına karşın, bu güçsüzlüğünü entelektüel
yeteneği ile kapatır ve doğayı kendine uydurmak/dönüştürmek için çabalar.


Yerküredeki 8.699.999 canlı türü ile insan türünü ayıran tek özellik “insanın
ahlaksızlığı”dır. İnsanın ahlaksızlığının temeli de “üretim” olgusunda yatar.

Üretim, doğanın yapısını insan türünün çıkarına göre değiştirmektir.
Yaşam alanlarının ve koşullarının yavaş yavaş yok olmasının temelini
oluşturur. Kelebek cam, sincap ve kedi plastik üretmez. Çimento üreten
balık türü yok. Demir, bakır, seramik, kağıt, kereste ve kimyasal gübre
üreten, tohumların genetik yapısı ile oynayan başka bir canlı türü de yok.

İlginç olan; sahip olduğu entelektüel düzeye karşın, insan türünün
kendi yaşam koşullarını da yok ettiğini kavrayamamasıdır.

Ne demiş Ziya Paşa?
“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”
Yani, insan hem kötü hem de aptal bir türdür.

Öfff!
Kısacık bir yazıda bile karamsarlığın dibini kazıdım!
Sevgili büyüğüm Melih Cevdet Anday’ın yardımı ile biraz da olsa iyimserlikle
bitirmek isterim. “Teknenin Ölümü” kitabından şu dizelerle sesleniyor bize.
“Gökyüzüdür zarı beynimizin, kuşlar bulutlar gezinir içinde.”

Aldığım her nefesin tadını çıkarıyorum.
2020.05.28

Salgınla mücadelede ilan edilen ekonomik destek paketinde konut kredilerinin artırılmasını öngören kampanyaya karşılık, konut satışları Nisan ayında 2008’den bu yana en dip noktasına indi!
İktidarın salgına karşı 18 Mart’ta ilan ettiği Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde ne için konulduğu anlaşılamayan iki maddeden birisi, sokağa çıkmanın yasak olduğu, insanların evde kalmalarının istendiği bir dönemde konut kredisi kampanyasına yer verilmesiydi.
Hükümetin sorunu algılamaktan ve gerçekçi çözüm üretmekten ne kadar uzak olduğunu gösteren bu maddelerle, 500 bin liraya kadar olan konut alımlarında bankaların vereceği kredi tutarı konut bedelinin yüzde 90’ına yükseltildi.
Buna rağmen TÜİK’in 2008’den bu yana açıklamaya başladığı konut satış istatistiklerinin Nisan 2020 rakamları, satışların yüzde 55,5 düştüğünü gösterdi. Nisan’da Türkiye genelinde satılan konut sayısı 42 bin 783 olurken, bu sayı 12 yıldan bu yana açıklanan verilerdeki en düşük aylık satış rakamı!
İktidarın kampanya açtığı banka kredisiyle yapılan ipotekli satışlardaki düşüş yüzde 20 olurken ilk el satışlar yüzde 60,7, ikinci el satışlar yüzde 52,1 geriledi. Nisan ayında sadece 14 bin 848 yeni konut satılırken, bunların büyük kısmı Mart ayında satışı yapılan ancak salgın ve yasaklar nedeniyle tapuya tescilleri Nisan’a sarkan konutlar. Mayıs istatistikleri açıklandığında “dibinde dibi” noktasına gelindiği görülebilir!
İktidarın yabancılara gayrimenkul satışını teşvik ederek 1 milyon dolar ve üzerinde gayrimenkul alanlara TC vatandaşlığı verilmesi limitini 250 bin dolara düşürmesine rağmen Nisan ayında yabancılara konut satışlarındaki düşüş yüzde 78,8 oldu. Daha önce ortalama aylık 4-8 bin arasında satış yapılan yabancıların aldığı konut sayısı Nisan ayında sadece 790 adet oldu.
Bu tablonun kısa sürede düzeleceğini konut satışlarının Haziran-Temmuz gibi canlanacağını ummak gerçekçi bir beklenti olmaz. O nedenle yapımı sürenlerle birlikte 3 milyona yaklaşan konut stokunun beraberinde yeni iflas ve konkordatoları getirmesi kaçınılmaz görünüyor!

Öğrencilerin talepleri yok sayılarak temmuzdan hazirana alınan üniversite sınavı için görevli bulunamıyor. Pandemi nedeniyle artan derslik sayısını karşılayacak sınav görevlisi bulmakta zorlanan ÖSYM, öğretmenlere istekleri dışında sınav görevi veriyor
Öğrencilerin talebi görmezden gelinerek 25-26 Temmuz’dan 27-28 Haziran tarihlerine alınan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için görevli bulunamadığı öğrenildi. Öğretmenler, sağlık endişesi nedeniyle YKS’de görev almak istemeyince ÖSYM, öğretmenlere istekleri dışında sınav görevi vermeye başladı.
YKS tarihinin belirlenmesi sürecindeki plansızlık, sınav görevlisi konusunda yaşanan sorunlarla bir kez daha gözler önüne serildi. Öğretmenler, turizmcilerin baskısı nedeniyle hazirana alındığı öne sürülen sınavda, sağlık endişesi nedeniyle görev almak istemedi.
Turizmciler İstedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 25-26 Temmuz’da yapılması planlanan YKS, 27-28 Haziran’a çekilince milyonlarca öğrenci için büyük mağduriyetlere kapı aralandı. Sınavın öne alınması kararında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, “Temmuzda yapılacak sınav, turizm gelirlerini olumsuz etkiler” endişesinin büyük yol oynadığı iddia edildi. İktidarın kendilerinin taleplerini değil, turizmcilerin taleplerini öncelediğini belirten yüz binlerce üniversiteli adayı, karara isyan etti.
Öğretmenler Görev İstemedi
Öğrenciler, sınavın 27 Haziran’da değil de 25 Temmuz’da yapılması gerektiğini söylerken koronavirüs salgını tamamen bitene kadar sınav yapılmaması gerektiğini savunan öğretmenler de YKS’de görev almak istemedi. Merkezi sınavlar için görevli seçerken üniversite personeline öncelik vererek öğretmenlerin başvurularını sona bıraktığı öne sürülen ÖSYM’nin, bu kez YKS için görevli bulmakta zorlandığı ortaya çıktı.
Sınav için görevli bulmakta zorlanan ÖSYM, ilk olarak öğretmenlere sınava başvurmaları için bir hatırlatma mesajı gönderdi. Salgın nedeniyle sınav yapılacak derslik sayısının artırılması itibarıyla görevli ihtiyacı da artınca, istenilen görevli sayıya halen ulaşılamadı. ÖSYM, sorunun çözümünü, “Öğretmenleri resen görevlendirme” yoluna başvurdu.
Çok sayıda öğretmen, YKS’de görevli olacağını cep telefonlarına gönderilen kısa mesajla öğrendi. Mesajda, öğretmenlerin mesaj ile gönderilen linke tıklayarak sınav görevlendirmelerini onaylamaları istendi. Sağlıklarından endişe eden öğretmenlerin, görevlendirmeye karşı çıkarak iptal ettiği bildirildi.
On Binlerce İmza Toplandı
Milyonlarca öğrencinin eğitim yaşamı açısından kritik öneme sahip YKS ve LGS’nin ertelenmesi Eğitim Sen’in 8 Mayıs’ta başlattığı imza kampanyası üç günde 10 bin imza hedefine ulaştı. Öğrenciler, pandemi nedeniyle motivasyonlarının kaybolduğunu belirterek yetkililerin seslerini duymasını, sınavları ertelemesini istedi.

Zeki Sarıhan

29 MART 2020 Pazar: Ankara Tabip Odası Başkanı Vedat Bulut’a telefon ederek hatırını sordum. Prof Ahmet Saltık ve Tekirdağ’dan Hasan Akarsu ile de telefonlaştım. Korona salgını ile ilgili kaygılar artıyor. Bir kentten diğerine gitmek için valiliklerden özel izin almak gerekiyor. Sokaklar daha da ıssızlaştı. Büyük çoğunluk evlere kapandı. Sigara sayısı üçe çıktı!

30 MART 20120 Pazartesi: Bugün Kızıldere katliamının 40. Yılı. “Ertan Öleli 40 Yıl Oldu” başlıklı bir notumu facebookta paylaştım. Gece yarısına kadar 600 beğeni, 55 paylaşım, 179 yorum aldı. Akrabalardan beşi de Ertan’ı unutmadıklarını anlatan paylaşımlarda bulundular. Samsun’dan Cemil Baskın aradı. Atakum Belediyesi’nin Kurtuluş Savaşı Gençliği’ni basmaları mümkün olmayacakmış. Trabzonlular Derneğinden basmak istemişler ama salgın nedeniyle onlarla da bağlantı kopmuş. Baskın hazırlamak istediği Akpınar Köy Enstitüsü ile ilgili kitap için benden belge yardımı istedi. Bazı yayınlardan söz ettim. Hüsamettin Yaylaçiçeği Ordu’dan, Fahrettin Gencay İzmit’ten aradılar. İlkokul Öğretmenim Kâzım Genç de Samsun’dan aradı. Kalp ameliyatı geçirdiğini söyledi. Sigara sayısı beşe çıktı, maalesef! Koronadan ölenlerin sayısı da 169’e çıktı.

31 MART 2010 Salı: Koronadan ölenlerin sayısı 2.014’ü buldu! Sayı katlanarak artıyor. Gazete tirajları geçen hafta 100.000 düşmüştü, bu hafta 189.000 daha düşmüş. Yeğenim Sabri, Cizre’den Kemal Cingü, Siirt’ten Cindi Eren’le görüştüm. İstanbul’da köylüm Mehmet Dik’le de uzun bir görüşme yaptım.

1 NİSAN 2020 Çarşamba: Sağlık Bakanı Koronadan ölenlerin sayısının 277’e çıktığını açıkladı. Virüs, bütün illere bulaşmış! En büyük hasta grubu 8.000’in üzerindeki sayı ile İstanbul. Sinirler geriliyor. Bu hastalık başlayalı beri Türkiye’de 18 kadın cinayeti işlenmiş. Çin’de boşanmalar yüzde 25 artmış. İtalya, İspanya, ABD yanıyor! Erdoğan’ın Belediyelerin yardım toplamasını yasaklaması üzerine, Kurtuluş Savaşı’nda Hilali Ahmer’in açtığı yardım kampanyalarını anlatan bir yazı hazırladım. İbrahim Belek öğretmenimin hatırını sordum. Çanakkale’den Ahmet Erdoğdu telefon etti. Türk Tarih Tezi hakkında görüşlerimi sordu. Yeni çıkan bazı kitaplar hakkında bilgi verdi. Gözlerim yorgun…

2 NİSAN 2020 Perşembe: Salgın karşısında millî seferberlik gerektiğini anlatan ve Hükümetin CHP’nin yönetimindeki belediyelerin yardım toplamasına engel olan tutumunu “Bari Engel Olmayın” yazımda anlattım. 1921’de İstanbul’da cephe için açılan yardım kampanyasını örnek verdim. Akademisyen Ümit Polat telefon ederek gelecek yıl 1921 Maarif Kongresi’nin 100. yılı nedeniyle bir etkinlik düzenlenmesi niyetlerini anlattı ve bu konuda görüşümü sordu. Bütün bildiklerimi ve ulaşabildiğim kaynakları “1921 Maarif Kongresi” kitabımda anlattığımı söyledim. Bugün 79 kişi daha ölmüş ve ölü sayısı 356’ya çıkmış. Saptanan hasta sayısı ise 18.135.

3 NİSAN 2010 Cuma: Ölü sayısı 425’e çıktı. Yeni bir takım önlemler ilan edildi. 65 yaş üstündekiler gibi 20 yaşın altındakilere de sokağa çıkma yasağı ve 31 kente araç giriş çıkış yasağı getirildi. Erdoğan’ın, açtığı yardım kampanyasını Atatürk’ün Tekâlif-i Milliye’sine benzetmesi karşısında dayanamadım ve bu ikisinin farklarını anlatan bir yazı hazırlayarak paylaştım. Ayhan’ın Güney Doğu Asya ülkelerindeki gezi izlenimlerini anlatan Çiçekler Ülkesi kitabımı bitirdim. Emre “Ateşim var!” deyip duruyor. Ateşini ölçmek için evdeki dereceyi arayıp buldum fakat elimden düşerek kırıldı!

4 NİSAN 2020 Cumartesi: Altunbilekler’e telefonla yaptığımız siparişi gene Büyükşehir’in görevlendirdiği bir kurye getirdi. Onun poşetleri kapıda teslim ederken fotoğrafını çekerek paylaştım. Hem bu fotoğraf hem de Tekâlif-i Milliye ile Erdoğan’ın kampanyası arasındaki farkları anlatan yazım çok ilgi gördü ve görmeye devam ediyor. Okul arkadaşım Ahmet Kaban’a telefon ettim. Ben onu İstanbul’da biliyordum. Yasak başlamadan önce İstanbul’dan kaçarak kapağı köye atmış. İzmit’ten Ahmet Öztürk aradı. Sigara orucunu bozdum sayılır. Ölüm sayısı 501’e yükseldi.

5 NİSAN 2020 Pazar: Emre “Ateşim var!” diyor. Şenal tanıdığı doktorları harekete geçirmiş. Hastaneye gitmesi öneriliyor ama bu da sakıncalı. Literatür Yayınları sahibi Kenan Kocatürk’le konuştum. Yayınlar durmuş. İleri Köy Peşinde kitabımın yayımı tehlikeye girmiş. Hayırlısı olsun! Atanur Güneysu ve Ayhan aradı. Aynur Yılmaz ve öğretmen okulundan öğretmenim Nursel Gürler (Köristan) ile görüştüm.

6 NİSAN 2020 Pazartesi: Emre’nin “Ateşim var” şikâyeti üzerine Şenal ve benim de ağız ve burundan sürüntü aldılar. Gece yarısından sonra gelen mesajda tahlillerin negatif çıktığı belirtildi. Rahat bir nefes aldık. Bankamatik kartımı verdiğim Emre, en yakın bankamatikten 3.000 kira çekerek getirdi. Akrabalardan beşi ile telefonlaştık. Köydeki yeğenim Selin, sıkılmış, İstanbul’daki işine dönmek istiyormuş. Onu vazgeçirmeye çalıştım.

7 NİSAN 2020 Salı: Şırnak’tan Osman Yeren aradı ve yardımların partizanca dağıtıldığından yakındı. Bugün sadece yedi sigara ile yetindim! Dersim’in Kayıp Kızları’nı okuyorum. İçim eriyor.

8 NİSAN 2020 Çarşamba: Bugün 87 kişi daha öldü. Hasta sayısı 38.226’ya çıktı! Yoğun bakımda 1.492 kişi yatıyor! İyileşenlerin tamamı ise 1.846. Kurtuluş Savaşı’ndaki dayanışmaya örnek olarak “Yamalı Gömlek” yazımı paylaştım. Bacaklarım açılsın diye bahçede birkaç kez dolandım. Küçük elma ve armut ağaçlarım çiçek açtı. Kiraz tomurcukları patlamak üzere. Emre ile zarları ve pulları ilaçlayarak tavla oynadık. (28 Mayıs 2020)

zekisarihan.com

Arşivler