Eylül | 2019 | Didim Özgürses

Bookmarks

Aylık arşiv: Eylül 2019

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı, Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde;

İhracat %2,8 azaldı, ithalat %18,0 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Ağustos ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %2,8 azalarak 48 milyon 10 bin dolar, ithalat ise %18,0 azalarak 14 milyon 12 bin dolar olarak gerçekleşti.

Ağustos ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 22. il olurken ithalatta ise 31. sırada yer aldı.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

Aydın’dan, 2019 yılı Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 4 milyon 897 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya’yı 4 milyon 880 bin dolar ile İspanya ve 4 milyon 96 bin dolar ile ABD izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke Çin oldu

Aydın’a, 2019 yılı Ağustos ayında en fazla ithalat Çin’den yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat
3 milyon 98 bin dolar olarak gerçekleşti. Çin’i sırasıyla 1 milyon 264 bin dolar ile İtalya ve 1 milyon 143 bin dolar ile İspanya izledi.

En fazla ihracatı yapılan fasıl “Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento” oldu

TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan YÜCEDAĞ tarafından verilen bilgiye göre Ağustos ayında Aydın’da fasıllar düzeyinde en büyük ihracat kalemi, “Tuz, kükürt, topraklar ve taşlar, alçılar, kireçler ve çimento’’ (12 milyon 185 bin dolar) oldu. Bu fasılı “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” (8 milyon 877 bin dolar) ve “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı” (7 milyon 154 bin dolar) fasılları izledi.

En fazla ithalatı yapılan fasıl “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” oldu

Ağustos ayında; Aydın’da ithalatı en yüksek fasıl, “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler, bunların aksam ve parçaları” (2 milyon 945 bin dolar) oldu. Bu fasılı; “Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı” (1 milyon 491 bin dolar) ve “Plastikler ve mamulleri” (1 milyon 234 bin dolar) fasılları izledi

İlimizin(AYDIN) 2019 yılı Ağustos ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre % 2,8 azalırken 48 milyon dolara geriledi. Yılın ilk 8 ayında ihracat % 2 azalışla 455,1 milyon dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 1,3 azalışla 720,5 milyon dolara geriledi. Ağustos ayında 34 milyon dolar dış ticaret fazlası veren İlimizde, ihracatın ithalatı karşılama oranı da % 342,6 oldu.

İlimizin ülke ihracatından aldığı paya bakıldığında, geçen yılın aynı ayına göre % 4,3 azalışla % 0,38 oldu.

İllerin ihracatına bakıldığında; Ağustos ayında 50 ilin ihracatı artarken en çok ihracat gerçekleştiren iller arasında Aydın 22. sırada yer aldı.

Teknolojik sınıflandırma ile İlimiz Ağustos ayı ihracatına bakıldığında; %0,29 Yüksek, %42,55 Orta-Yüksek, %10,12 Orta-Düşük ve %47,04 ile Düşük Teknolojili ürünler iç ve dış pazarlara ihraç edildi.

İhracat pazarlarına bakıldığında; İlimizden Ağustos ayında 102 ülkeye ve 4 serbest bölgeye ihracat gerçekleşti. Ağustos ayında 40 ülkeye ihracat artarken, 62 ülke ve bölgeye ihracat azaldı. En fazla ihracat yapılan ülke 4,9 milyon dolar ile İtalya oldu. İtalya’yı 4,88 milyon dolar ile İspanya, 4,1 milyon dolar ile ABD ve 3,8 milyon dolar ile Almanya izledi. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı % 63 olurken, ilk 20 ülkede ise bu pay % 78 olarak gerçekleşti. Bunların yanında, Ülkeler bazında en dikkat çekici ihracat artışı ise % 2.348 artışla Umman, % 1.131,2 artışla Slovenya, % 697 artışla Fas ve % 494,7 artışla Hong Kong oldu. Geçtiğimiz seneden farklı olarak 2019 yılı Ağustos ayında Vallis ve Futuna, Yeni Zelanda, Myanmar, Birleşik Krallık, Estonya, Senegal, Togo, Benin, Kongo, Uganda, Tanzanya, Kostarika, Bahamalar, Dominik Cum., İzmir Serb. Bölg., Kayseri Serb. Bölg. ve Bahreyn gibi ülke ve bölgeler ihraç pazarlarımız arasına katıldı.

Pazar çeşitliliğine bakıldığında; Türkiye’nin ihracat yaptığı 218 ülke ve bölgenin 106’sına Aydın’dan ihracat gerçekleştirildiği görüldü.

Ülke gruplarına göre ihracatta; AB’ye ihracat % 0,11 azalarak 25,2 milyon dolar olarak gerçekleşirken AB’nin Aydın ihracatındaki payı % 52,5 oldu. AB’yi 4,5 milyon dolar ile Orta Doğu ülkeleri ve 4,4 Milyon dolar ile Uzakdoğu ülkeleri izledi.

Sektörlerin ihracat performansına bakıldığında; İlimizde Ağustos ayında 22 farklı sektör içinde Taşocakçılığı ve diğer madencilik 12,2 milyon dolar ile en çok ihracat yaparak lider sektör olurken, onu 8,8 milyon dolarla Makine ve Teçhizat, 7,6 milyon dolar ile Gıda ürünleri ve içecek sektörleri izledi. En yüksek artış oranına sahip sektör “Ağaç ve mantar ürünleri” olurken, sektör ihracatını % 1.685,1 oranında artırarak 25.259 dolara taşıdı. “Plastik ve kauçuk ürünleri” sektöründe artış oranı % 881,2 olurken “Mobilya ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer ürünler” sektörü ihracatını % 188,6 artırmayı başardı.

Ülkemizin 2019 yılı Ağustos ayı ihracatı % 1,6 artarak 12,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yılbaşından bu yana 8 aylık ihracat % 2,6 artışla 111,4 milyar dolar olurken, son 12 aylık ihracat ise % 1,7 artışla 170,7 milyar doları aştı. Dış ticaret açığı % 1,2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükselirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı % 83,4’e yükseldi.

 

Mehmet Yunus ŞAHİN

AYSO Yönetim Kurulu Başkanı

Zeki Sarıhan

 

CHP’nin düzenlediği Suriye Konferansı, umarım aşağıdaki anlayışın da dile getirilmesine vesile olmuştur.

Yılan hikâyesine dönen Suriye sorununda can sıkıcı birçok husus var.

Bunların en başında egemen bir ülkeye, başka devletlerin müdahalede bulunarak ülkenin rejimini değiştirmeye, hatta bu ülke topraklarını nüfuz bölgesi gibi adlarla şurasından burasından el koymaya kalkmasıdır.

SURİYE SURİYELİLERİNDİR

Antiemperyalist bir bağımsızlık savaşıyla kurulan ve bunu yüz yıldır övünç vesilesi sayan bizim gibi bir ülkenin buna şiddetle itiraz etmesi gerekir. Suriye Suriyelilerindir ve ayrıca nasıl bir rejim içinde yaşayacaklarına Suriyeliler karar verir. Bir ülkenin rejimi hoşumuza gitmeyebilir. Bunu ileri sürerek başka bir ülkenin iç işlerine karışmanın, dünyaya çeki düzen verme hevesinin sonu yoktur.

Türkiye’nin nasıl bir rejim altında bulunacağına da bu ülkede yaşayan bizler karar veririz. Hangi bahaneyle olursa olsun, başka bir ülkenin Türkiye’ye karşı kuvvet kullanması kabul edilebilir bir tutum değildir. Bu ilke başka ülkeler için de geçerlidir. Bu nedenledir ki, savaş politikasını savunanlara “Ne işin ver Suriye’de, Irak’ta?” diye sorup duruyoruz.

Ülkemizde antiemperyalistlerinin canını sıkan başka bir durum da Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’de PDY’ye yaptığı silah yardımı ve IŞİD’e ve Suriye Hükümetine karşı mücadele adı altında PYD ile kurduğu ittifaktır. Suriye’de Kürtler için bir bağımsız veya özerk yurt kurmak isteyen Kürtler, nasıl olur da dünyanın bir numaralı emperyalist devletiyle ittifak kurabilir, hatta onun himayesini kabul edebilir? Belli ki, denize düşen yılana sarılmıştır.

“AÇILAN KAPILAR ŞAHA GİDELİM”

Bir ülkede yaşayan ve azınlıkta kalan bazı din ve millî azınlıkların başka bir ülkeden medet ummaları yeni değildir. İnsanlık tarihi bunun örnekleriyle doludur.  Başka bir devletten medet ummak ve hatta o devletin işgal hareketine ses çıkarmamak, bu kabil olgulardandır. Osmanlı devletinin daha beylikler döneminde Batıya doğru kolayca genişlemesinde, Bizans halkının ağır vergiler altında ezilmekte oluşunu, bu nedenle Rumların Osmanlıların fetih hareketine direnmediklerini bizim tarihçiler yazıyorlar.

Aynı olay Osmanlıların gerileme döneminde tersine dönmüş, Balkanlardaki azınlıkların Osmanlı’dan kurtulmak için büyük devletlerden medet ummasıyla da yaşanmıştır. Yunanlılar, Sırplar, Bulgarlar, Arnavutlar, Müslüman Osmanlılardan daha önce modernleşme sürecine girmiş ve Osmanlılardan kurtularak bağımsız bir devlet kurmak istemişler, bunun için Avrupa devletlerini yardıma çağırmışlardır. Araplar da Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı’ya karşı İngiliz ve Fransızlara başvurmuşlar, onların yardımına başvurmuşlardır. Bir süre onların mandası altında yaşadıktan sonra bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Osmanlı İmparatorluğunu kurtaracak tek çözüm, demokratik bir federasyona gütmekti. Devlet buna yanaşmayınca azınlıklar tek tek ayrılarak kendi devletlerini kurmuşlardır.

Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Alevilerin, devletten zulüm gördüğünü, buna karşılık zaman zaman ayaklandıklarını biliyoruz. Türkiye’deki Aleviler, Şii İran’a sempati ile bakıyorlardı. Pir Sultan Abdal’ın “Açılan kapılar Şah’a gidelim” dizesi, bu tercihi ifade ediyordu.

Bir devlete karşı diğer bir devletten yardım beklemek yakın tarihimizde Türkiye için de geçerlidir. Birinci Dünya Savaşı’nda emperyalist İtilaf Devletleri bloğuna savaş açan Türkiye, öteki emperyalist Almanların himayesine sığınmış, savaşı Alman komutanların idaresinde ve Alman silahlarıyla yürütmüştür. Mütareke döneminde ülkenin parçalanma tehlikesine karşı Amerikan mandasının talep edilmesi, bu seçeneğin saf dışı kalmasından sonra Sosyalist Rusya ile İttifaka geçilmesi aynı nedenledir.

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da Rusların Türkiye’den Kars ve Ardahan’ı istediği gerekçesiyle Amerikan himayesinin kabul edilmesiyle, bugün Suriye Kürtlerinin Amerika’dan külliyetli miktarda silah yardımı alması arasında benzerlik vardır. Amerika Türkiye’nin her yanını üslerle donatmışlardı. 1965’te askerliğimde kullandığımız silahlar Amerikan malıydı. Askere dağıtılan peksimetler de Amerika’dan gelmeydi…

SURİYE’YE DÜŞEN GÖREV

Suriye Kürtlerinin Amerika ile ittifakını önlemek, Suriye Hükümeti’nin elindedir. Suriye, kendi vatandaşlarından bir kısmının başka bir ülkeden medet ummasına yol açan uygulamalardan vazgeçerek Kürtlerle birlikte antiemperyalist bir cephe kurmalıdır. Bu ihtimal zaman zaman gündeme gelse de, Suriye Hükümetinin inadı yüzünden gerçekleşememiştir.  Suriye Hükümetinin ABD’ye karşı Rusya’ya yaslanmaktan başka, Kürtlerle ilgili de bir planı olmalıdır.

  1. Yüzyılın bu ilk çeyreğinde ayaklarını uzatacak bir yurttan yoksun bırakılan ve ordan oraya sürülmekte olan Kürtlerle ilgili bu politika uzun süre geçerli olamaz. Şüphesiz ki Amerikan emperyalistlerinin Ortadoğu’da bir bölgeyi himayelerine alması, uzun süre devam edemez. Suriye’de Amerika,  Rusya ve öteki ülkeler geçici, Araplar ve Kürtler kalıcıdır. Amerikalılar, nasıl İncirlik üssünü boşaltacaklarsa Kuzey Suriye’den de çekileceklerdir.

CHP’nin 28 Eylül günü İstanbul’da düzenlediği Suriye Konferansı umarım ki bu anlayışı da kapsamaktadır.  Tarihin ders olarak verdiği yüzyılımızın akıl ve mantığı bunu gerektirmiyor mu? (29 Eylül 2019)

 

Didim Belediyesinin katkılarıyla Didim Pesoidon Bisiklet Derneği öncülüğünde düzenlenen Didim 2. Bisiklet Festivali yapıldı

Bu yıl 2.’si düzenlenen Didim Bisiklet Festivali (Bifest) kapsamında Aydın ve ilçelerinin yanı sıra birçok il ve ilçeden gelen yaklaşık 350 bisikletli, Kent Meydanı’nda bir araya geldi.

Didim Pesoidon Bisiklet Derneği Başkanı İbrahim Sümer, 2.’sini düzenledikleri festivalde konuklarını ağırlamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, “2 günlük festivalde Didim’in doğasını, güzelliğini göstermek istiyoruz. Didim bisiklet olarak birçok güzelliğe sahip; tarih öncesi çağlara eşlik eden antik şehirlerimiz, denizimiz, sahillerimiz ve doğamız var. Ayrıca bizi ilk günden bu yana yalnız bırakmayan Belediye Başkanımız var. Bizlere her konuda destek olup yardımcı olmaya çalıştı. Kendisine de teşekkür ediyorum” dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise, “Festivali geçmişte bisiklet derneği ile başlattık. Şu an ne hale geldi gördük. Didim spor ve sanat anlamında hızla yol alıyor. Didim’de inanılmaz bir dinamizm var. 350’ye yakın misafirimiz var. Dışarıdan da gelenler var, yurt dışından da gelen konuklar var. Biz bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceğiz. Sporun önemini göstermeye çalışırken de kentimizi tanıtacağız. Artık ülkeler değil şehirler yarışıyor. Dışarıdan gelen konuklarımız var ve bunlara da ilçemizi tanıtmış olacağız” diye konuştu.

Ankara Aydınlılar Derneğinin konuk olarak proje kapsamında 6 ülkeden davet ettikleri 20 konuk da festivalde stant açarak projelerini tanıttı. Yabancı konuklar ayrıca Ankara Aydınlılar Derneği Başkanı Halil Apaydın ile birlikte Aydın yöresi halk oyunları oynadı. Gösteri büyük alkış aldı. Konuşmaların ardından Kent Meydanı’ndaki tur, Başkan Atabay’ın startı ile başladı.

Tur kapsamında bisikletliler Adnan Menderes Bulvarı üzerinden Yalı Caddesine, ardından Atatürk Bulvarı üzerinden İnönü Bulvarı’na kadar pedal çevirdi. Tur, Denizköy , Akyeniköy ve Balat’taki Milet Antik Kenti güzerğahında devam etti. Milet’te yemek ve su molası veren bisikletliler daha sonra Orman Kampı’na kadar pedal çevirerek turu tamamladı.

 

 

İmamoğlu’nun “inşallah” niyazıyla başlattığı bilimsel çalışmalarla bir sonuç alınamayacağı ortaya çıkınca yetkililer, durumun aciliyetini göz önüne alarak deprem için alınabilecek öncelikli önlemleri saptadılar.

Buna göre, öncelikli olarak 99 depreminin sorumlusu oldukları belirlenen top cinleri zapturapt altına alınacak. Gerekirse bu cinlerin topları da derdest edilerek yeni bir faciaya yol açmaları engellenecek.

Yine de, “ne olur ne olmaz”, diyerek ahaliye deprem hırkası dağıtılacak. Hz. Muhammed SA’in terliğini üreterek “nalın-ı şerif” adı altında, yanmayan kefenle birlikte muhterem halkımızın hizmetine sunan muhteremle istikşafi görüşmeler devam ediyor. Bu hırkaları giyenler, aslanlar gibi her türlü enkazın altından çıkıp işlerine, güçlerine bakabilecekler.

Her ihtimale karşı Gavs hazretleriyle de görüşülecek. Azrail’e el ense çekerek hizmetçisinin canını kurtaran Gavs’ın, deprem bölgesinde Azrail’i markaja almasıyla enkaz altında kalanların canları güvence altına alınmış olacak.

Ancak bunlara bel bağlamak da yeterli olmayabilir. Her türlü önlemin alınmış oluşu insanı rahatlatmakla birlikte yine de kendi önlemimizi kendimiz alalım.

Deprem için ödediğimiz vergilerin nereye harcandığına kafa yormak yerine, oturduğunuz evi nefesi kuvvetli bir hocaya üfletmek, muska yazdırmak, kurşun döktürmek ve adı hepinizce bilinen vakıflara bağış yapmak gibi önlemlerin, bizi depremin zararlarından koruyabileceğini düşünmekte yarar var.

KAYA ÇETİN

 

 

Belediye Meclisi 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince 02/10/2019 Çarşamba günü saat 14:oo’de Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonunda aşağıda yazılı bulunan gündem dahilinde toplanacaktır.

GÜNDEM     :  

 

 

  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/09/2019 tarih ve 2279 sayılı yazısına ilişkin 2020-2024 dönemine ait Belediyemiz Stratejik Planının görüşülmesi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/09/2019 tarih ve 2366 sayılı yazısı ekinde sunulan 2020 Mali Yılı Performans Programının görüşülmesi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/09/2019 tarih ve 2367 sayılı yazısı ekinde sunulan Belediyemizin 2020 Mali Yılı Bütçesi ile İzleyen İki Yıl 2021 ve 2022 Bütçe Tahmininin görüşülmesi.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 27/09/2019 tarih ve 2280 sayılı yazısı ekinde sunulan Belediyemizin 2020 Mali Yılında Uygulanacak Ücret Tarife Cetvellerinin görüşülmesi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.09.2019 tarih ve 122 sayılı “ Murat SEZER’in adına kayıtlı DİHİZ Turizm Organizasyon Denizcilik Taşımacılık Gıda Çiçekçilik Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.” Şirketini Bağışlama Talebi” konulu yazısının görüşülmesi.
  • Altaş Yapı San. ve Tem. Hiz. Tic. A.Ş.’nin 27.09.2019 tarih ve 16058 kayıt nolu “Araç Hibesi” konulu dilekçesinin görüşülmesi.
  • Yazı İşleri Müdürlüğü’nün 27.09.2019 tarih ve 120 sayılı “Makedonya Kochani’de Yapılacak Olan Uluslararası Halk Dansları Pirinç Festivali Halk Oyunları Gösterisi’ne Belediyemizi Temsilen Folklör Ekibi Görevlendirilmesi” konulu yazısının görüşülmesi.
  • Belediye Meclis İmar Komisyonuna sevk edilen; İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 26.08.2019 tarih ve 2111 sayılı “Didim İlçesi, Akyeniköy Mahallesi, 1338 ada 3 parsele ilişkin plan değişikliği teklifi” konulu yazısına ilişkin komisyon raporunun görüşülmesi.
  • Akyeniköy Mahallesi 199 parselde uygulama imar planı değişikliği teklifinin görüşülmesi.

 

 

  

 

Türk sinemasının usta oyuncusu, Kaz Dağları aşığı Tuncel Kurtiz, ölümünün
altıncı yılında Edremit’in Çamlıbel Mahallesi’ndeki mezarı başında anıldı.
Ünlü sinema oyuncusu ve tiyatrocu Tuncel Kurtiz’i ölümünün altıncı yılında
yüzlerce insan andı. Mezarı başında yapılan törene eşi Menend Kurtiz, CHP
Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı
Tümdeniz Çelebi ve Metin Tunçer, Belediye Meclis Üyeleri, sanatçı dostları
ve sevenleri katıldı. Okuduğu şiirler ve sinema filmleri, tiyatro oyunları
ve dizilerdeki replikleriyle hatırlanan Kurtiz’e yapılan törenin ardından,
Çamlıbel Mahallesi’nde sanatçı için hayır yapıldı.

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yılın ahisi seçilen minibüsçü Ömer Selçuk’a belgesi, Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan tarafından verildi.

16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Didim’de yılın ahisi belli oldu. 40 yıldır minibüsçülük yapan Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası üyesi Ömer Selçuk, oda tarafından 330 üye arasından yılın ahisi seçildi. Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası’nı ziyaret eden Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan ve AYESOB Genel Sekreteri Mustafa Çağlayan, Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz ve Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir tarafından karşılandı. Ziyarette oda tarafından yılın ahisi gösterilen Ömer Selçuk da hazır bulundu.

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından yılın ahisi seçilen minibüsçü Ömer Selçuk’a belgesini takdim eden Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, Selçuk’a ayrıca kahve fincan takımı armağan etti. Selçuk’u meslekteki başarılarından dolayı kutlayan AYESOB Başkanı Selahittin Çetindoğan, “2019 yılı Didim Şoförler Odası’nın ve Didim’in ahisi seçilmenizi tebrik eder, meslek hayatınızda sağlıklı ve başarılı yıllar geçirmenizi dilerim” dedi. Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği olarak ahi seçilen esnafları ödüllendirdiklerini belirten Çetindoğan, “Bu yıl üçüncüsünü gerçekleştiriyoruz. Her sene farklı hediyelerle odalarda yılın ahisi seçilen esnaflarımıza ödüller vererek onurlandırıyoruz. Çam sakızı çoban armağanı. Gelecekte torunlarına anlatacakları, gösterebilecekleri güzel anılar. İlimizde 82 odanın ahisine birer hediye veriyoruz. Bunu ben diğer illerin birlik başkanlarına da anlatıyorum ve sizde yapın diyorum” diye konuştu.

Ahiliğin toplumsal yaşamda herkesi birbiriyle yakınlaştıran, kaynaştıran ve dayanışma kurulmasını sağlayan bir olgu olduğunu sözlerine ekleyen Aydın Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, “İnsanlarımızın geçmiş yıllardaki birlik, beraberlik ve dayanışmasını keşke gelecek nesillerimize de anlatabilsek, keşke söyleyebilsek. Keşke hep sizler gibi olabilseler. Ama ne yazık ki yeni yetişen nesilde bu yok” ifadesini kullandı.

Didim Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Savaş Cengiz de Ömer Selçuk’un Didim’in en eski minibüsçülerinden birisi olduğunu ifade ederek, kendisinin Türkiye’nin her yerini gezip gördüğünü kaydetti. 1979 yılından beri minibüsçülük yaptığını anlatan Ömer Selçuk ise yılın ahisi seçilmesinin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2019 Yılı IV. Dönem Toplantısı Vali Yavuz Selim KÖŞGER başkanlığında yapılacaktır.

Aydın İl Koordinasyon Kurulu’nun 2019 Yılı IV. Dönem Toplantısı 1 Ekim 2019 Salı günü saat 14.00’deYatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Vali Yavuz Selim KÖŞGER’in başkanlığında yapılacak olan toplantıya; Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kaymakamlar, İlçe Belediye Başkanları, Yatırımcı Bölge ve İl Müdürleri, Meslek Kuruluşları, Odalar ve Sivil Toplum Kuruluşları katılacaktır.

Toplantıda; Kurul Başkanı Vali Yavuz Selim KÖŞGER’in açılış konuşmasının ardından, III. Dönemin Değerlendirilmesi, İzleme ve Koordinasyon çalışmaları ve uygulamada karşılaşılan sorun ve darboğazlar görüşülecektir.

 

 

16-22 Eylül tarihleri arasında ‘Avrupa Hareketlilik Haftası’ kapsamında ‘BERABER YÜRÜYELİM’ temasıyla yürüme ve bisiklete binme gibi ulaşım seçeneklerinin kullanılarak devlet erkanının da katılımıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yürüyüşe Aydın’da da yüzlerce vatandaş katıldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, programın açılış konuşmasında “ulaşım araçlarını en aza indirgeyerek daha fazla yürüyüş yapmak, daha fazla hareket etmek sağlıklı bir yaşama atılacak ilk adım olacaktır. ‘Beraber Yürüyelim’ temasıyla çıktığımız bu yolda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı, gençlerimizi ve aynı zamanda her yaştan tüm hemşerilerimizi, antrönörlerimiz eşliğinde spor yapmaları için spor tesislerimize bekliyoruz” dedi.
Yürüyüş etkinliği, Atatürk Spor Salonu önünden başlayıp Kent Meydanında son buldu.

Arşivler