Ekim | 2018 | Didim Özgürses

Bookmarks

Aylık arşiv: Ekim 2018

Cumhuriyetin 95. yıl kutlamaları, emekçi kitlelere ilk hedef olarak tek adam ve tek parti rejiminden kurtulmayı, nihai hedef olarak halkçı bir cumhuriyet kurmayı düşündürmelidir. Aksi halde bugünkü kavga, kentli batıcı laik burjuvazi ile muhafazakâr taşradan yükselmiş feodalite artıkları arasında iktidarı ele geçirme ve elde tutma mücadelesi olarak sürüp gider.

95 yıldır Cumhuriyet Bayramlarında atılan nutuklar, gazete köşelerine döşenen yazılar, bir büyük gerçeğin üstünü örtmeye hizmet etmekten başka bir şey yapmadı. Türkiye kaklı, işçisi, köylüsü, kent küçük burjuvazisi ile iktidardan uzak tutuldu. Eğitim başta olmak üzere bin bir araçla beyin yıkama faaliyetinin yetmediği yerde, şiddete başvurmaktan geri kalınmadı. Uzak ve yakın tarihimiz bunun örmekleriyle doludur.

Cumhuriyet, sihirli bir sözcük değildir. O ilan edilince ve devletin adına yerleştirince halkın egemenlik hakkı gerçekleşmiş olmuyor. O yalnızca mutlakıyet ve meşrutiyet rejimlerinden sonra ulaşılan bir rejimin adıdır ve Türkiye’deki kökleri Batılılaşma hareketlerinin başladığı Tanzimat’a kadar gider. 23 Nisan 1920’de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisinde nefes alır. 27 Mayıs 1960’ın ardından emekçiler tarafından yeniden hatırlanır.

Yirminci Yüzyılın başları, Marks’ın öngördüğü gibi imparator, kral ve çarların taç ve tahtlarının yerlerde sürüklendiği bir dönemdi. Türkiye’nin İkinci Abdülhamit’i tahttan indirdikten sonra bu yola girmesi kaçınılmazdı. Kurtuluş Savaşı yalnız emperyalizme karşı değil, işbirlikçi bir saray rejimine karşı direnmişe geçmişti. Bunun başlangıç noktası olarak Sivas Kongresi günlerinde Türkiye’de kurulan ikili iktidarı saymamız gerekir.

Gerçek cumhuriyeti kurmak isteyen güçler, yaklaşık iki yüz, özellikle de 95 yıllık deneyimden dersler çıkararak halk kitlelerini bilinçlendirmek, örgütlemek ve iktidar mücadelesinde onun önünde cesaretle yürümek zorundalar. Geçmişin iktidar sahipleri, temsil ettikleri sınıfı zengin etmek için işçi ve köylülere bakmayarak bu büyük kitleyi AKP’ye hediye etmişlerdir. AKP de oy deposu olarak gördüğü yoksul yığınları yağma sofrasından artanlarla memnun ederek tepe tepe kullanıyor.

Kitleler, kendi iktidarları için harekete geçmedikçe iktidar, sıra ile Köşk’te veya Külliye’de oturma hakkını “kazanan” iki sınıfın bir tahterevallisine döner. Gerçek cumhuriyete ulaşabilmek için olmazsa olmaz araç bütün kurumlarıyla işleyen bir demokrasidir. Bugünkü Türkiye ise bundan gitgide uzaklaşıyor.

Alınacak çok yolumuz var. Çıkardığımız dersleri de hesaba katarak belki de asıl mücadelenin şimdi başladığını söyleyebiliriz.

Edirne’den Hakkâri’ye kadar, bağımsızlık, birlik ve demokrasi bayraklarının birlikte dalgalandığı gün, gerçek cumhuriyete doğru büyük bir adım atacağımıza kuşku yoktur.

(Özeti, 29 Ekim 2018 tarihli BirGün gazetesinde yer almıştır.)

Öteki yazılar için: zekisarihan.com

1923 yılında, Türkiye halkı, Kurtuluş Savaşı’nda kazanılan muazzam zaferin ardından Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde bu topraklarda bir Cumhuriyet kurmayı başardı.

95 yıl önce kurulan Cumhuriyetimiz etnik ve dini tüm ayrımları reddederek, her bir vatandaşımızın fikri özgürlüğünü, toplumsal dayanışma ülküsüyle bütünleştirmeyi başarmıştır.

“Türk Milletinin karakterine ve adetlerine en uygun olan idare, Cumhuriyet idaresidir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ayrılmadan, onun kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin devrimci karakteriyle birlikte partimiz de var olmaya devam edecektir. Ulu Önder’in 1 Kasım 1937’de TBMM’de, “Bizim devlet idaresindeki ana programımız, CHP programıdır. Bunun kapsadığı prensipler, idarede ve siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır” diyerek tanımladığı kurucu partimizin her üyesi Atatürk’ün mirasına sonuna kadar sahip çıkacaktır.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül vermiş tüm yurttaşlarımız şunu bilmelidir ki; halkımızın iradesinin tecelli ettiği biricik kurum olan TBMM’de iktidar dayatmalarına karşı her koşulda demokratik mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ulusumuzun en büyük bayramı olan Cumhuriyet Bayramı’nı tüm içtenliğimle kutluyor, başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi şükranla anıyorum.

Süleyman Bülbül | Aydın Milletvekili | Adalet Komisyonu Üyesi | CHP YDK Üyesi

 

 

Değerli Aydınlılar;

Özgür ve bağımsız varlığımız ile milli birliğimizin kaynağı olan Cumhuriyetimizin 95.yıldönümünü kutlamanın gururu, heyecanı ve bilinci içindeyiz. Bunu sizlerle paylaşmaktan onur ve mutluluk duymaktayım.

Yok edilmek istenen Yüce Türk Milletinin, tarihte eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazarak gerçekleştirdiği Milli Mücadele sonunda kurduğu Cumhuriyet, onun, binlerce yıllık tarihinde ulaştığı en muhteşem ve son noktadır.

Cumhuriyet çalışmanın, kararlılığın, azmin, birlik olmanın, yeniden doğmanın tarihidir. Cumhuriyet, Vatan için siper edilmiş göğüslerin, kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla birleşmiş yüreklerin ve bağımsızlık yolunda kenetlenmiş ellerin tarihidir.

Şüphesiz ki, Cumhuriyet insan onuruna ve yaradılışına en yakışan bir rejim; farklı kültür, inanç ve düşüncelerin teminat altına alındığı, birlikte var olma ve ortak yaşama kararlılığıdır. Onu ideal yapan milli iradeyi esas alması, başka hiçbir güce dayanmamasıdır.

Cumhuriyet bir değerler bütünüdür; kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi kucaklayan, birinci sınıf vatandaş olarak gören, farklılıkları ortak zenginlik olarak tanımlayan, toplumun bütün unsurlarını kavrayan bir yönetim biçimidir.

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurulan Cumhuriyetin, geride kalan 95 yılı tam olarak bir uygarlık öyküsüdür. Büyük Önderin gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesini aşma hedefinin; ekonomik gelişmenin Anadolu’nun her bölgesine yayılması, hukukta evrensel değerlere ulaşılması ve hukukun üstünlüğünün hâkim kılınması, insan hakları ve örgütlenme hakkının en üst düzeyde kullanılması ve kişi özgürlüğüne dayalı çoğulcu demokrasinin uygulanması şeklinde gerçekleştiğini hep birlikte görmekte ve yaşamaktayız.

Bugün için görevimiz, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlığını, birliğini ve bütünlüğünü esas almak kaydıyla, küreselleşme sürecini doğru tanımlayıp konumumuzu iyi belirleyerek, ulusal çıkarlarımızı en üst düzeyde korumak, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına dayalı demokrasimizi daha ileri bir seviyeye taşımak, sosyal, kültürel ve ekonomik yönden bölgemizde ve dünyada gelişmiş ülkeler seviyesini aşmak olmalıdır.

Aynı zamanda Cennet Vatanımızı istila etmek, Aziz Milletimizi tarih sahnesinden silmek için uğraşan iç ve dış şer güçlere karşı, geçmişten aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde mücadele etmek tarihi bir sorumluluktur. Tıpkı Malazgirt’te, 1453 İstanbul Surları önünde, Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında ve 15 Temmuz hain darbe girişiminde olduğu gibi milletçe el ele omuz omuza vererek, düşmanlara haddini bildirmek için bir ve beraber olmalıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle Aydınlı hemşerilerimin bayramını kutluyor, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi şükran ve minnetle anıyorum.

Yavuz Selim Köşger | Aydın Valisi                                                                                                           

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün teminatı olan Cumhuriyetimiz, vatan toprağımızda gözü olan dış güçlerin ve içerideki işbirlikçi şer odaklarının en büyük engeli olup, bu kirli ittifakların hedefinde yer almaya devam etmektedir. Fakat bilinmelidir ki Cumhuriyetimiz milli iradenin muktedir olmasıyla birlikte artık daha güvendedir.

Aziz milletimiz bu kutsal vatan topraklarının her bir köşesinde bu büyük iradenin en büyük bekçisi olmaya devam edecek, dışardaki şer güçlere ve içerideki hain işbirlikçilerine asla geçit vermeyecektir.

Aziz milletimiz dün olduğu gibi bugün ve yarın da polisiyle, askeriyle, jandarmasıyla ve güvenlik korucusuyla el ele verecek ay yıldızlı al bayrağımızı vatan topraklarımızda ilelebet gururla dalgalandıracaktır.

Unutulmamalıdır ki içerisinde yaşadığımız coğrafya binlerce yıldır kurgulanmış senaryolarla yeniden şekillendirilmeye çalışılan ve her daim tedbirli olmamızı zorunlu kılan bir coğrafyadır.

Hain darbe girişimleri ve hiç bir ekonomik gerekçeye dayanmayan manipülatif döviz operasyonları aziz milletimizin eşsiz desteği ve devletimizin kararlı mücadelesiyle engellenmiştir.

Gazi milletimiz bütün bu tehlikelerin ve oynanan oyunların elbette farkındadır.

En zorlu anlarda milletçe bir ve beraber olmamız, vakur tavrımız, demokrasiye ve egemenliğe olan güçlü bağlılığımız bütün bu planları alt üst etmekte, Türkiye Cumhuriyeti Devletimiz 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuzla birlikte geleceğe daha kararlı adımlarla yürümektedir. Bu nedenle yüce devletimiz ve kahraman milletimiz dostlarının en büyük güvencesi düşmanlarının da en büyük çekincesi olmaya devam edecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetimizi ve bu güzel vatanımızı bizlere armağan eden, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını korkusuzca feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle, gazilerimizi de şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin 95.yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum.

Mustafa SAVAŞ | AK Parti Aydın Milletvekili | TBMM KİT Komisyonu Başkanı

Cumhuriyetimizin 95. Yılı kutlu olsun. Başta Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere Cumhuriyete emeği geçmiş ve ebediyete intikal etmiş, Cumhuriyet sevdalılarını şükran ve minnetle anıyoruz.

Cumhuriyetimiz, Cumhuriyet değerleri, Atatürk’ümüz ve ilkeleri sonsuza dek yaşayacaktır.

AHMET KAHRAMAN – DİDİM EĞİTİM-İŞ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞNA

 Aşağıdaki sorularımın Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından yanıtlanmasını saygılarımla arz ederim.

Süleyman BÜLBÜL | Aydın Milletvekili

 

“İyi tarım” üretim sisteminin sosyal açıdan yaşanabilir, ekonomik açıdan verimli, insan sağlığını koruyan, çevreye önem veren bir hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla da her yıl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarım üreticilerine iyi tarım ve organik tarım desteği vermektedir.

Ancak bu yıl Eylül ayında verilmesi beklenen 2017 yılının desteğinin verilmediği, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ilgili Bakanlığa “desteklerin ödenmemesi” talimatı verdiği tarafıma iletilmiştir. Bu durum destek için başvuran 45 bin çiftçinin mağdur olması demektir.

Mazotundan gübresine tarım üreticisinin temel ihtiyaçları kur farkı bahanesiyle zamlanırken, zaman zaman can suyu niteliğinde olan bu desteklerin verilmemesi ekonomik krizin faturasını her şekilde tarım üreticisine ödetmek demektir.

Bu bağlamda,

 • 2017 yılına ait iyi tarım ve organik tarım için ayrılan desteğin ödenmemesi talimatını hangi gerekçeyle verdiniz?
 • 2017 yılına ait ödeneği ne zaman vermeyi planlıyorsunuz?
 • 2017 yılına ait iyi tarım ve organik tarım desteği alacak olan kaç tarım üreticisi vardır?
 • Verilecek destek için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ne kadar bütçe ayrılmıştır?
 • İyi tarım ve organik tarım desteği dışında tarım üreticisine verilmeyen başka destekler olacak mıdır?
 • Bu süreçte tarım üreticisinin yaşadığı mağduriyet nasıl giderilecektir?

Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) İzmir İl Temsilciliği , TSF Gaziemir İlçe Temsilciliği ve Elçin Tün Eğitim Kurumları tarafından düzenlenen turnuvaya katılan satranççılar 12 ayrı kategoride mücadele etti. İki gün süren turnuvada dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

İzmir Küçükler İl Birinciliği 7-12 yaş satranç yarışması 20-21 Ekim 2018 tarihlerinde Gaziemir Elçin Tün Koleji’nde gerçekleşti. Türkiye Satranç Federasyonu Teknoloji ve Bilişim Kurulu Başkanı Gökhan Narman, Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Mustafa Ulusoy ve Elçin Tün Eğitim Kurumları Kurucusu Elçin Tün’ün ev sahipliğindeki turnuvaya 12 ayrı grupta 616 sporcu katıldı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği turnuva sonunda dereceye giren sporcuların ödülleri; satranç ustaları GM Kıvanç Haznedaroğlu, WGM Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu, Türkiye Satranç Federasyonu İzmir İl Temsilcisi Mustafa Ulusoy, Turnuva Gözlemcisi Oğuz Cem Akın ve Turnuva Başhakemi Aydın Kara tarafından verildi.

Turnuvaya maddi ve manevi her türlü desteği veren Elçin Tün Eğitim Kurumları Kurucusu Elçin Tün adına, Zülfiye Kestane ödül töreninde Turnuva Direktörü Gökhan Narman tarafından verilen teşekkür plaketini aldı. Tüm sporculara katılım belgesinin verildiği turnuvada, her kategoride ilk üçte yer alan sporcular kupa ve madalyalarını aldı.

İZMİR’İN EN BÜYÜK TURNUVASI

İzmir’in en büyük satranç turnuvası olduğunu ifade eden Turnuva Başhakemi ve Türkiye Satranç Federasyonu Gaziemir Temsilcisi Aydın Kara, “Bu turnuvaya yaklaşık 800 yarışmacı başvurdu. Turnuvaya toplam 616 yarışmacı katıldı. Yaş gruplarına göre kız ve erkek olmak üzere toplam 12 kategoride yarışmalar yapıldı. İki gün süren yarışmalar sonucunda ilk 3’e giren yarışmacılara kupa ve madalyaları verildi. Toplam 45 federasyon yetkilisi ve hakemin görev aldığı organizasyon İzmir’in en büyük satranç turnuvası olma özelliğini kazandı.” dedi.

Sporcu, veli, antrenör ve görevlilerden oluşan yaklaşık 2 bin 500 kişiye evsahipliği yapan Elçin Tün Eğitim Kurumları Kurucusu Elçin Tün, “Çocuklarımızın herhangi bir toplantı ve organizasyon için bir okul çatısında toplanması bizim için gurur kaynağıydı. Eğitim çok kıymetlidir, özellikle her yaş için. Amacımız herkese ama herkese gerçek eğitimi göstermek. Yılmıyoruz, öğretmen kadromuz ve çalışma arkadaşlarımız eğitimin sadece okulda değil hayatın her anında olduğunu bilir. Bu mantıkla geleceği her yönden aydınlatmak bizim işimiz.” şeklinde konuştu.

Turnuvada bütün kategorilerde; 1.2.ve 3. Yarışmacılara kupa ve madalya verildi.

Kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle;

7 Yaş Kız Kategorisi:

1.Ecem Önem, 2.Melek Zeynep Kara, 3.Asya Kadirov

7 Yaş Genel Kategorisi:

1.Doruk Taşdemir, 2.Emir Oral, 3.Ferzan Ulaş Kaya

8 Yaş Kız Kategorisi:

1.Öykü Pehlivan, 2.İdilya Azra Sakat, 3.Ayperi Ilgın Has

8 Yaş Genel Kategorisi:

1.Mira Er, 2.Efekan Kağnıcı, 3.Furkan Ongun Ercan

9 Yaş Kız Kategorisi:

1.Zeynep Acar, 2.Beray Atam, 3.Su Yaşım

9 Yaş Genel Kategorisi:

1.Yunus Emre Günebakan, 2.Doruk Gazibey, 3.Oğuz Karaoğlu

10 Yaş Kız Kategorisi:

1.Elif Ecrin Mirazlı, 2.Ela Keskinler, 3. Elif Şarbak

10 Yaş Genel Kategorisi:

1.Arda Çamlar, 2.Çınar Şeker, 3.Ömer Şarbak

11 Yaş Kız Kategorisi:    

 1. Ezgi Mutlu, 2.Özgü Görcük, 3.Ecrin Tuana Engel

11 Yaş Genel Kategorisi:

1.Arda Mert Koçu, 2.Deniz Gençer, 3.Hazar Kutalmış Kadir Yusuf Doğa

12 Yaş Kız Kategorisi:

1.Gülcan Sena Kayış, 2.Elif Çağıl Aslan, 3.Edanaz Engin

12 Yaş Genel Kategorisi:

1.Yankı Taşpınar, 2.Yağız Üçkan, 3.Nazım Efe Özkeskin

Anatolia Turizm Akademisi tarafından ER Yatırım’ın ana sponsorluğunda bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın kalitesi, merkezi İsviçre’de olan FECO (Federation of Cartonists Association) tarafından beş yıldız verilerek tescillendi. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması 2011 yılından bu yana beş yıldız ile kalitesi ve güvenirliği tescil edilerek dünya genelinde pek çok karikatür yarışmasına göre öne çıkıyor.

Anatolia Turizm Akademisi tarafından ER Yatırım’ın ana sponsorluğunda bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilecek olan Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın kalitesi ve güvenirliği beş yıldız ile tescillendi. Kısa adı FECO olan ve merkezi İsviçre’de olan Karikatür Dernekleri Federasyonu (Federation of Cartoonists Association) her yıl dünya genelinde düzenlenen karikatür yarışmalarına belirli ölçütlere göre bir ila altı arasında yıldız vererek, yarışmalarını sınıflandırıyor. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması 2011 yılından bu yana beş yıldız ile kalitesi ve güvenirliği tescil edilerek dünya genelinde pek çok karikatür yarışmasına göre öne çıkıyor.

Yarışmanın koordinatörlüğünü yürüten ve aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi’nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Nazmi Kozak, dünyada turizm teması altında düzenlenen tek yarışma olan Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın sekiz yıldız kalitesinin devamlı tescillenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, bu yarışma ile Türkiye’nin dünya genelinde sanatsal tanıtımına katkıda bulunmaya çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Kozak, Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’nın altı yıldır Er Yatırım’ın ana sponsorluğunda düzenlendiğini sözlerine ekledi.

Yarışmanın bu yılki teması: “Tatil Anıları”

Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması her yıl turizmle ilgili alt tema belirlenerek düzenleniyor. Yarışmanın bu yılki teması ise “Tatil Anıları” olarak belirlenmiş. Yarışma “Gençler” ve “Yetişkinler” olmak üzere iki kategoride düzenleniyor. Gençler kategorisi 16 ve daha alt yaşlardaki karikatür sanatçılarına açık iken, yetişkinler kategorisi ise 17 ve daha yukarı yaşlardaki karikatür sanatçılarının katılımına açık. Yetişkinler kategorisinde toplam yedi ödül verilirken, gençler kategorisinde birincilik ve iki de mansiyon ödülü her yıl sahiplerini buluyor.

Her yıl 65 ülkeden 500 karikatür sanatçısı eser gönderiyor

Yarışmaya her yıl değişmek üzere dünyadan 60-70 farklı ülkeden 500 civarında karikatür sanatçısı 1000’den fazla eser gönderiyor. Gönderilen eserler “ulusal” ve “uluslararası” olmak üzere iki farklı seçici kurul tarafından değerlendiriliyor. Ulusal jüri İstanbul’da bir araya gelerek finale kalacak eserleri belirlerken, uluslararası jüri de finale kalan eserler arasından dereceye girenleri seçiyor. 10. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması’na 31 Aralık 2018 tarihine kadar gönderilen eserler kabul ediliyor.

Yarışma ile ilgili ayrıntılı bilgi http://tourismcartoon.com internet adresinden edinilebilir.

BASINA VE DİDİM HALKINA;

Yangından mal kaçırır gibi aceleyle öne alınan, gelmekte olan ekonomik krizden kaçırılan 24 Haziran seçimlerinden, tek adam rejimi büyük dayanaklar kazanarak çıktı.

Var olduğu kadarıyla bile demokratik haklar, tek adam rejiminin saldırısı altında bulunmakta. Gelen ekonomik krizin yükünün, işçi ve emekçi halkın sırtına yüklemek için “Yeni Ekonomik Program” uygulamaya konulduğu günlerde, yerel seçimlere doğru gidiyoruz.

Didim’in tek adamı olmak için birbiriyle yarışan aday adaylarını hep birlikte izliyoruz. Mensubu oldukları partilerin hiçbir vaad ve programı bulunmadığını öğreniyor, kendilerinin vaadlerinin reklam panolarına sığmadığını görüyoruz.

Didim’de her geçen gün halkın ortak yaşam alanlarının kısıtlandığını, halka ait arazilerin Özelleştirme İdaresine ve oradan özele devrini, yeşil ve mavinin yerini beton binaların aldığını hep birlikte yaşıyoruz.

Kentin koylarıyla birlikte yağmalanan olanaklarının yanı sıra, şehrin ve halkın geleceği borçlarla ipotek altına alınmış bulunmakta.

Emek Partisi Didim İlçe Örgütü olarak ülkemizin ve şehrimizin içine sürüklendiği durumdan kaygı duyuyoruz.

Bizimle birlikte bu kaygıyı taşıyan her birey ve kuruma, kötü gidişatı tersine çevirmek için güçlerimizi birleştirmeye çağırıyoruz. Halka ait olan ve onun hizmetinde kullanılması gereken belediye olanaklarının ve Didim’in doğasının, bir avuç inşaat ve turizm baronunun ihtiyaç ve çıkarları için harcanmasına dur denilmeli diyoruz.

Halkçı bir belediyecilik ancak halk tarafından yapılır ve halkın yerelde iktidarı için aşağıdaki ilkeler etrafında birlik ve bunun için mücadele gerekir.

 • Başta İmar plan değişiklikleri olmak üzere kentin geleceğini ilgilendiren tüm kararlar, ancak halkın onay vermesi durumunda uygulamaya konulacaktır.
 • Halkın şehrin yönetimine doğrudan katılımının güvencesi olan mahalle ve Kent Meclisi oluşturulacaktır.
 • Belediyenin gelir gider hesapları, karar ve harcamalarına ilişkin bilgiler, aylık olarak belediye binasında herkesin görebileceği bir yere asılacak ve internet ortamında paylaşılacaktır.
 • Belediye kâr için değil, toplumsal yarar ve halkın ihtiyaçlarını karşılama amaçlı hizmet üretecektir.

Genel bütçe paylarıyla birlikte Didim’in yerel kaynak ve olanakları, Didim halkının ihtiyacı olan belediye hizmetlerini karşılamaya fazlasıyla yetecektir.

Didim halkının yaşadığı kentin yönetimini ellerine alması, kendi ihtiyaç ve çıkarlarına göre yönetmesi, ülkede tek adama karşı halkın egemenliğinin yolunun açılmasına da katkı yapacaktır.

Ülkemiz ve şehrimizin geleceği konusundaki kaygılarımızı ve sorunların çözümü ile ilgili düşüncelerimizi paylaşmak için önümüzdeki günlerde kitle örgütleri ve partileri ziyaret edeceğimiz bilgisini sizlerle paylaşıyoruz.

Emek Partisi Didim İlçe Örgütü olarak, halkın kendi şehrini yönetmesi için üzerimize düşen görevleri yerine getireceğimizi, buradan bir kez daha belirtiyoruz.

EMEK PARTİSİ DİDİM İLÇE ÖRGÜTÜ

 

Mustafa Savaş: Önemli bir istihdam projesi olarak MEKSA Vakfı’nı Aydın’a getiriyoruz

 “TESK ve MEKSA Vakfı ile görüşmelerimiz tamamlanmak üzere. Aydın’a ve hemşehrilerimize binlerce kişilik önemli bir istihdam projesi getiriyoruz. Şimdiden ilimize ve hemşerilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum”

AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş Aydın’a ve hemşerilerine istihdam odaklı önemli bir projenin müjdesini verdi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’le ve MEKSA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Burhan Aksak ile TESK Genel Merkezi’nde iki farklı görüşme gerçekleştiren TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş hayata geçecek proje hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurumsal markalarla hareket edip Aydın’a katkı sunmakta ve yeni istihdamlar getirmekte kararlı olduklarının altını çizen Mustafa Savaş, “Yönetim kurulunda çok önemli kurum ve kuruluşların temsiliyet gerçekleştirdiği bir vakıf olan MEKSA ile sonuca çok yaklaştık. TESK, MEKSA’nın Yönetim Kurulundaki en önemli kuruluşlardan birisi. Aydın’ın istihdam, ticari ve sanayi işletmelerimizin de nitelikli ara eleman sorunlarına çözüm üretmekte kararlıyız. Gayemiz binlerce vatandaşımızın mesleki eğitimle birlikte istihdam edilmesi. Nitelikli ara eleman ihtiyacına da neşter vurmak istiyoruz. İlk etapta vakıf projemizi Aydın merkezde hayata geçiriyoruz ilerleyen süreçte bütün Aydın genelinde çalışmalar başlayacak. Çok kısa bir zaman sonra TESK Genel Başkanı Sayın Bendevi Palandöken’i ve MEKSA Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve TESK Genel Başkan Vekili Sayın Burhan Aksak’ı ve Vakıf Yönetimini Aydın’da ağırlayacağız. Projenin bütün detaylarını inşallah bu çok saygıdeğer iki başkanımızla birlikte hemşehrilerimize açıklayacağız. Vakıf Yönetim Kurulunda yer alan bütün kurumlarımıza ve yöneticilerine, ilimize sağlayacakları büyük katkı ve destekten dolayı en kalbi duygularla teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

50 Milyon Euro Değerinde Projeler Yönetmiş Bir Vakıf

Vakfın ülke genelinde 22 mesleki eğitim merkeziyle çalışmalar yürüttüğünü belirten Mustafa Savaş, “Ankara, İstanbul, Antalya, Bursa, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Osmaniye, Şanlıurfa şu an için ismini sayabileceğim iller. Daha başka illerde de bu çalışmaları yürütüyorlar. Turizm, elektrik elektronik, otomasyon eğitimleri, CNC tezgah operatörlüğünü de kapsayan metal eğitimleri, tekstil, el sanatları, dil eğitimleri ve daha bir çok alanda eğitim hizmetleri var. Önce eğitiyor sonra istihdam sağlıyorlar.

20 yılı aşkın bir sürede MEKSA 50.000’ in üzerinde genç ve yetişkine, özel ilgi grupları kadınlara, engellilere, eski hükümlülere mesleki eğitim hizmetleri sunmuş bir vakıf. Sağladığı ve yönettiği toplam proje kaynakları 50 milyon Euro’ ya yaklaşmakta. İlimize de uzun vadeli çok büyük katkıları olacaktır, bu inançla bu görüşmeleri gerçekleştirdik. İlimize yönelik heyecanımız büyük. Memleketimize hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olur inşallah” diye ifade etti.

Mustafa SAVAŞ | AK Parti Aydın Milletvekili | TBMM KİT Komisyonu Başkanı

Arşivler